Sobre mi

El meu nom és Cynthia Caballero i aquest blog forma part del treball individual de curs de l’assignatura “Llengües 2” de Doble Titulació d’Educació Infantil i Primària de la Universitat de Girona. Curs 2017-18. Professor: Joan Portell Rifà.

El blog té com a objectiu elaborar un quadern de bitàcora sobre les meves lectures al llarg del semestre. A banda d’esmentar els meus registres de lectura, també oferiré creacions literàries pròpies i una reflexió sobre el meu perfil lector i escriptor.